SAVO 5 l

Kód: 11880
Akce
Neohodnoceno
157 Kč –8 %
SAVO 5 l
157 Kč –8 % 145 Kč 119,83 Kč bez DPH
Skladem (103 ks)
Můžeme doručit do:
8.12.2020

Chlornan sodný 47 g/kg (4,7%)

(EC 231-668-3).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Savo Original je prostředek určený k dezinfekci vody a všech povrchů v domácnosti.

Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní 99,9% nebezpečných virů a bakterií, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech.
Savo lze použít jako celosezónní mikobiocidní a protiporostový prostředek pro provoz bazénů.


Země původu: Česká republika

Bezpečnostní upozornění:

GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.
Signální slovo: Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 - Při styku s kůží (nebo s vlasy):
P305 - Při zasažení očí:
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P391 - Uniklý produkt seberte.
kontakt na Toxikologické informační středisko/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Doplňkové parametry

Kategorie: AKCE
Objem: 5 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: